Trafikdata

Udtrykket trafikdata eller vejtrafikdata betyder information om passager i et vejafsnit. Dataene indeholder normalt oplysninger om antallet af køretøjer, hastigheder og køretøjstyper i en bestemt periode og indsamles ved hjælp af sensorer i eller ved vejen. Indsamling og analyse af trafikdata er et must for stort set alle kommuner, byer og nationale trafikmyndigheder i verden.


Trafikmeldinger

Trafikrapporten er et nøgleværktøj i arbejdet med trafikdata. Baseret på indsamlede data oprettes en rapport, der beskriver enten den generelle trafiksituation eller fokuserer på et bestemt aspekt af trafikken, f.eks. hastigheder. Trafikrapporten bruges til beslutningstagning, under planlægning af ændringer og til opfølgning af allerede implementerede ændringer.


Realtidsdata og ITS

ITS, eller intelligente transportsystemer, er et område med fokus på smartere og mere effektiv brug af transportnetværket. Ved at kontrollere trafikken og give bedre information til trafikanterne kan ture foretages både kortere og sikrere. En grundlæggende byggesten i ITS er tilgængeligheden af realtidsdata til at skabe information til trafikanter og træffe beslutninger.


Almindelige udtryk i trafikdata

Trafikmåling
Indsamling af trafikdata ved hjælp af sensorer eller manuelle metoder.
Trafikrapport
En rapport baseret på indsamlede trafikdata, der beskriver den generelle trafiksituation for et bestemt antal steder.
AADT
Årlig gennemsnitlig daglig trafik. Beregnet værdi, der beskriver den gennemsnitlige trafik på et bestemt tidspunkt i løbet af året.
Percentil
En percentil er værdien af en variabel, under hvilken en bestemt procentdel af observationerne falder.
Realtidsdata
Data, der streames direkte fra måleudstyret til et system, ofte inden for få sekunder efter en passage.
DET
Intelligente transportsystemer, en samlebetegnelse for systemer, der anvender data- og kommunikationsteknologi til trafikløsninger.
Induktiv sløjfe
Kobbertråd fræset ind i vejen for at detektere køretøjer ved hjælp af magnetisme.
Magnetometer
Sensor bruges til at måle trafik ved hjælp af magnetfelter.
Radar
Teknologi til måling af trafik ved hjælp af elektromagnetiske impulser.
Pneumatiske rør
Udstyr til måling af trafik ved hjælp af gummirør på vejen.